Afegim valor
i rendiment

Flubetech neix l’any 2006 amb l’objectiu de satisfer les necessitats del mercat en enginyeria de superfícies de forma innovadora.

Afegim valor
i rendiment

Flubetech neix l’any 2006 amb l’objectiu de satisfer les necessitats del mercat en enginyeria de superfícies de forma innovadora.

COM TREBALLEM?

Adaptats eficaçment
a les necessitats
dels nostres clients

A la recepció de les peces se les sotmet a un exhaustiu control que permet determinar les etapes específiques de preparació superficial pel recobriment recomanat i acordat amb el client. Les següents etapes consisteixen en l’execució d’una neteja i una precisa preparació superficial, el muntatge òptim per aconseguir un recobriment homogeni, la deposició del propi recobriment, el control de qualitat i, finalment, l’entrega. 

SERVEIS

Producció
sostenible i eficaç

Els processos de recobriment a Flubetech es realitzen en condicions d’alt buit. A totes les etapes de fabricació, els productes emprats són respectuosos amb el medi ambient. A més, l’energia consumida per la producció prové de fonts renovables. Els nostres recobriments augmenten la vida en servei de les peces, disminueixen l’estucatge de recanvis i redueixen els temps de fabricació i els consums energètics. La millora de la superfície evita l’ús de lubricants i neteges addicionals a moltes de les etapes de fabricació. Tot això fa els processos més sostenibles.

Tots aquests factors faciliten una producció més ràpida i eficient, més neta, amb millor aprofitament de recursos i optimitzant la reducció de residus i facilitant el seu reciclatge.

Els processos de recobriment a Flubetech es realitzen en condicions d’alt buit. A totes les etapes de fabricació, els productes emprats són respectuosos amb el medi ambient. A més, l’energia consumida per la producció prové de fonts renovables. Els nostres recobriments augmenten la vida en servei de les peces, disminueixen l’estucatge de recanvis i redueixen els temps de fabricació i els consums energètics. La millora de la superfície evita l’ús de lubricants i neteges addicionals a moltes de les etapes de fabricació. Tot això fa els processos més sostenibles.}

Tots aquests factors faciliten una producció més ràpida i eficient, més neta, amb millor aprofitament de recursos i optimitzant la reducció de residus i facilitant el seu reciclatge.

SECTORS

Transversalitat: recobriments per tots els sectors

Som especialistes en cobrir les necessitats actuals de diferents sectors i aportar noves solucions amb els nostres recobriments. 

Els sectors habituals que ja implementen els nostres recobriments són

Som especialistes en cobrir les necessitats actuals de diferents sectors i aportar noves solucions amb els nostres recobriments. 

Els sectors habituals que ja implementen els nostres recobriments són

DESCOBREIX EL TEU RECOBRIMENT