AVIS LEGAL

FLUBETECH, SL, proveït de CIF B64165632, direcció C/ MONTSIÀ 23, POLÍGON INDUSTRIAL CAN CARNER, 08211, CASTELLAR DEL VALLÈS, BARCELONA, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que aparegui a la pàgina www.flubetech.com. Així mateix, no pot assumir cap responsabilitat que derivi de la falta d’integritat, actualització, veracitat i precisió de les dades o informacions que es contenen, amb els límits que estableix la llei.

La informació i contingut no constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap classe, de la mateixa manera que tampoc vinculen a FLUBETECH, SL, ja que es tracta d’un servei amb caràcter informatiu i divulgatiu.

www.flubetech.com pot contenir enllaços a altres pàgines web de tercers les quals no poden ser controlades per FLUBETECH, SL, no assumint responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a aquestes.

Són de propietat de FLUBETECH, SL els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts que s’inclouen a www.flubetech.com o els seus llicenciands. Tot acte de transmissió, distribució, reproducció, cessió, emmagatzematge o comunicació pública, sigui total o parcial, ha d’estar consentit expressament per FLUBETECH, SL.

Per últim, per poder accedir a determinats serveis que ofereix FLUBETECH, SL a través de www.flubetech.com, s’hauran de proporcionar dades de caràcter personal. D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, informem que a través de l’emplenament dels formularis que es troben a la pàgina web, les seves dades quedaran incorporades als fitxers de FLUBETECH, SL i seran tractats amb el fi de poder prestar els serveis i informar-lo de les millores de www.flubetech.com. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un email a info@flubetech.com o a la direcció postal C/ MONTSIÀ 23, POLÍGON INDUSTRIAL CAN CARNER, 08211, CASTELLAR DEL VALLÈS, BARCELONA.